Uzun süredir üzerinde çalışılmakta olan ve mesleki, sosyal, ticari, sanatsal; birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösterecek kuruluşları bünyesinde barındıracak bir çatı örgütlenmesi olarak vakıf kurulması düşüncesine varılmasından sonra, Mimarlık Vakfı’nın kuruluş çalışmaları hızlandırıldı.

4 Mayıs 1995′ de Yıldız Sarayı dışkarakol binasında geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Vakıf Senedi tartışıldı ve hazırlanan taslak 1995 yılı sonuna kadar eleştiri ve katkılara açık tutularak zenginleştirildi.

Asım Mutlu başkanlığında kurucu yönetim kurulu olarak görevlendirilen yedi kişi açılan hesaba üç kilogram gümüş karşılığı 18 milyon lira yatırdılar. 1995 yılı sonuna kadar açık kalan bu hesaba 126 gerçek kişi, Mimarlar Odası Genel Merkezi adına iki kişi ve Mimarlar Odası 14 Şubesi adına birer kişi olmak üzere toplam 142 kişi para yatırdı. Vakfın kuruluş sermayesi böylece oluştu.

Mimarlık Vakfı’nın kuruluşu, 31 Ocak 1996 tarihinde İstanbul 6. asliye hukuk mahkemesinde açılan dava sonucunda 15 Mayıs 1996 tarihinde tescil edilip, vakıf senedinin 29 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla gerçekleşmiş oldu.

Kurucu Yönetim Kurulu 1 Mayıs 1995 ile 25 Temmuz 1996 arasında, vakfı genel kurula hazırladı.

Mimarlık Vakfı Birinci Kurucular Genel Kurulu 25 Temmuz 1996’da yapıldı. Asım Mutlu sağlık nedeniyle görev almadı. Vakıf Başkanlığı’na Maruf Önal, Başkan Yardımcılığı’na Niyazi Duranay, Genel Sekreter’liğe Engin Omacan, Sayman Üye’liğe Yaşar Marulyalı, Üye’liklere, Ali Muslubaş, Hasan Topal ve Cengiz Eruzun seçildiler.