ÜNİVERSİTELERİN YAPISAL SORUNLARI VE MİMARLIK EĞİTİMİ

YÖK, tek tipleşmeyi beraberinde getirirken, üniversiteleri de otoriter bir yapının parçası haline getirdi. Üniversitelerin yönetim kadrolarında liyakate dayalı seçimlerin yerine atama sisteminin alması, bugün en büyük sorunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Kadrolaşma ve bilimsel üretimin siyasi nitelik kazanması bu durumun en görünür hali. Tabii tüm bu yapısal sorunlara özel üniversitelerin varlığı ve eğitimin ticarileşmesini de eklemek lazım. Üniversiteler sadece meslek eğitimine indirgenerek akademik üretim ikinci plana düştü ve akademisyenler üzerinde yeni bir baskı aracı oluştu.

Mimarlık eğitimi de bu süreçten ciddi olarak payını alıyor. Mimarlık disiplini içinde eğitim ve örgütlenmeye dair zaten çok eskilere dayanan sayısız tartışma bulunuyor. Eğitim niteliği, süresi, fiziki koşulları, akreditasyon, yasal çerçeve, tasarıma yaklaşım modelleri ilk akla gelenler. Uzaktan eğitime geçilmesi, bu sorunlara bambaşka bir boyut kazandırıyor ve bu sorunları açığa çıkartıyor. Artık mimarlık disiplini ve eğitimi üzerine yeni baştan düşünmemizi gerekli kılıyor.

Mimarlık Vakfı’nın 2021 Yılı Mekân Sanat Kültür Söyleşilerinde bu kez, üniversitelerle ilgili yapısal sorunları; bağlantılı olarak mimarlık eğitiminin bugününü ve geleceğini konuklar ve tüm katılımcılarla birlikte değerlendirmeye çalışacağız.

Güven Arif Sargın

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1986’da Lisans ve 1989’da Yüksek Lisans dereceleri ile mezun oldu. Kentsel ve Çevresel Tarih ve Kuram alanında yürüttüğü doktora çalışmasını, 1990-1996 yılında ABD’de, University of Wisconsin-Madison’da tamamladı. 2007-2015 yıllarında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı, 2012-2014 arasında da TMMOB Mimarlar Odası MYK görevlerini üstlenmiş; 2015-2020 tarihleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Lisans ve Lisansüstü seviyelerde verdiği mimari ve kentsel tasarımı stüdyoları ile mekân siyaseti, kentsel ve çevresel kuram ve tarih, eleştirel mimarlık kuramı ve kültürel çalışmalar alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Özlem Erdoğdu Erkarslan

1989’da Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. Aynı kurumda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2009’da doçent, 2014’te profesör kadrosuna atandı. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak mimari tasarım ve mimarlık tarihi dersleri vermeye devam etmekte, araştırma, yayın ve çeviri çalışmalarını sürdürmektedir.

Hakkı Yırtıcı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Hakkı Yırtıcı, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi isimli kitabı, 2005 yılında Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı. İktidar, mekân, dil ve psikanaliz alanlarına yoğunlaşan Yırtıcı; iktidar ve mekânın yeniden üretimi, modernleşme ve gündelik hayat pratikleri, sinema ve mimarlık, tasarım kuramları ve kent modernleşme tarihi üzerine dersler vermekte, aynı zamanda Gazete Duvar’da kent ve mimarlık sorunları üzerine düzenli olarak yazmaktadır.

Ürün Biçer

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2001 yılında mezun olmasının ardından, aynı üniversitenin Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2001-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2012-2020 yılları arasında ise TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ürün Biçer, 2012 yılından bu yana Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta ve Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.