İSTANBUL’DA BİZANS’I ARAMAK

Osmanlı döneminde Bizans İstanbul’u egzotik Doğu’nun bir parçası olarak ayrı bir ilgi odağı olmuştu. Öte yandan ayni süreçte Avrupa’nın klasik mirası sayılan eski Bizans tarihi, Avrupa üniversitelerinde İlkçağ tarihinin bir parçası olarak öğretilmekteydi. Sanat tarihi açısından da İtalyan Rönesansı’nı doğuran ivmeyi ve enerjiyi Bizans’ın sağladığına da inanılmaktaydı.

Bu bağlamda hem Batı kamuoyunun hem de gelen ziyaretçilerin gözünde İstanbul’un Bizans anıtları, kendi fiziksel varlıklarını aşan tarihî bir önem taşımaktaydı. Buna karşın Osmanlı’dan günümüze İstanbul’da yaşayanların Bizans’a ve anıtlarına farklı değerlerle baktığı ve olumlu ve olumsuz değişik özellikler atfettikleri görülmektedir. Bizans hakkındaki milliyetçi ideolojik kaygıların siyasal, dinsel ve düşünsel akımlar içindeki yansımalarının ise özellikle son yıllarda Ayasofya ve Kariye üzerinde yoğunlaştığı izlenmektedir. Nezih Başgelen’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Nevra Necipoğlu ve Prof. Dr. Engin Akyürek kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimleri çerçevesinde İstanbul’da Bizans’ı yaşamanın değerlerini irdeleyeceklerdir.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Nevra Necipoğlu

Doktorasını Harvard Üniversitesi’nde Bi- zans tarihi üzerine yaptı. 1990’dan beri Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2011 2014 yılları arasında Tarih Bölümü başkanlığını yürüttü. 2015’ten beri B.Ü. Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır. Bizans İncelemeleri Türkiye Milli Komitesi’nin kurucu üyesi ve genel sekreteridir. Araştırma alanları geç dönem Bizans sosyal ve ekonomik tarihi, Bizans-Selçuklu ve Bizans-Osmanlı ilişkileri, 13. 15. yy Konstantinopolis kent tarihi ve sosyal topografyasıdır. Phi Beta Kappa, Wellesley College, Harvard Üniversitesi, Dumbarton Oaks, Oxford Üniversitesi, Paris 1/Sorbonne Üniversitesi, Villa I Tatti ve BÜV gibi kurumlar tarafından çeşitli burs ve ödüllere layık görülmüştür.

Prof. Dr. Engin Akyürek

1976 yılında Kadı- köy Maarif Koleji’nden mezun oldu. Lisansını ODTÜ, İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri Bölümü’nde 1982 yılında tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans, 1994 Doktora derecesi. 1998 Yardımcı Doçent, 2004 Doçent, 2009 Profesörlüğe atandı. 1998’de üç ay University of Illinois’de (ABD) ‘Misafir Öğretim Üyesi’ olarak çalıştı. 2012’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı oldu. 2015 yılından beri Koç Üniversitesi‘nde, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi kurucu direktörü olarak çalışmakta. 1999 yılından beri Likya’da kazı ve yüzey araştırmalarına katılmaktadır.

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

1946 yılında Ünye’de dünyaya geldi. 1970 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden yüksek mühendis mimar olarak mezun oldu. 1971 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü’nde asistanlık aldı. 1975 “Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmed Külliyesi ve Sonrası, 1609-1690” konulu doktora çalışmasını bitirdi. 1977-78 öğretim yılında İngiltere’nin York Üniversitesi’ne bağlı Gelişmiş Mimarlık Etüdleri Enstitüsü’nde koruma konusunda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1980 yılında doçentlik aldı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeliğine ve Ayasofya Müzesi koruma çalışmaları ve Hasankeyf’te kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılında ise Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi oldu.

Nezih Başgelen / Moderatör

1958’de İstanbul’da doğdu. 1978’de Arkeoloji ve Sanat Dergisi’ni çıkardı. 1982’de kurduğu Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nda 800’e yakın başvuru eserinin yayımını gerçekleştirdi. Ülkemizin zengin arkeolojik potansiyelini sistematik bir şekilde fotoğraflarla belgeledi. Arkeolojinin ve eski eserlerin korunmasının ülkemiz kamuoyunda yer almasını sağlayan çalışmalar gerçekleştirdi. Yurt içinde ve yurt dışında arkeoloji ile ilgili toplantı ve etkinliklerde yer aldı. Pek çok bilinmeyen kalıntı, anıt ve arkeolojik yerleşmeyi belgeleyerek bilim dünyasına tanıttı. Arkeoloji, sanat tarihi, etnoğrafya, turizm, tarihi ve doğal çevrelerin korunması hakkında yayınlanmış bine yakın çalışması bulunuyor.

(4) Comments

  1. Merhaba,
    “İSTANBUL’DA BİZANS’I ARAMAK” etkinliğine katılmak istiyorum. Zoom linki göremedim, paylaşmanız mümkün mü acaba?
    Teşekkür ederim,
    Ayşegül Yılmaz

Leave a Reply