BAŞARILI BİR KENT MÜCADELESİ ÖRNEĞİ: HASANPAŞA GAZHANESİ ve GELECEĞİ

Üretimi durdurulan Hasanpaşa Gazhanesi arazisi üzerinde 1994 yılında yapılan plan değişikliğinin durdurulması ve ilgili koruma kurulunca endüstri siti olarak tanımlanarak korumaya alınmasından sonra, bu alanın Hasanpaşa halkıyla birlikte yeniden işlevlendirilmesi sürecine odaklanan Gazhane Çevre Gönüllülerinin yürüttüğü mücadele; İTÜ Mimarlık Fakültesi uzmanlarınca üretilen Enerji Müzesi ve Kültür-Sanat Projesinin uygulanması ile bugün sonuçlarını görmeye başladığımız ender başarılı kent mücadele örneklerinden biridir.

Bugün İBB tarafından MüzeGazhane / İklim Müzesi olarak adlandırılan Hasanpaşa Gazhanesi Enerji Müzesi ve Kültür-Sanat Merkezi için Gazhane Çevre Gönüllüleri, 2003 yılında yayınladıkları “Hasanpaşa Gazhanesi Stratejik Yönetim Modeli” kitapçığında öngörüldüğü biçimiyle, sanat-kültür kurum ve kimliklerini, Gazhanenin öznesi olmaya; Hasanpaşa’da yerelde yaşayanlara yabancılaşmadan, katılımcı bir süreç örgütlenmesi içinde işletilmesi için çaba göstermeye; kamuoyunu ve yerel yönetimi bu doğrultuda daha aktif bir davranış göstermeye çağırmaktadır.

Mimarlık Vakfının 2021 Yılı Mekân Sanat Kültür Söyleşilerinde bu kez, yakında açılışı yapılacak olan Gazhane sürecini masaya yatırarak, bu başarılı kent mücadelesi örneğini bügüne kadar yönlendiren Gazhane Çevre Gönüllülerinin taleplerini, gönüllüler ve akademisyenler ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız.

15.04.2021
Saat: 20.00-22.00


Konuşmacılar:

  • Gazhane Çevre Gönüllüleri
  • Deniz Aslan, Doç. Dr. / Proje Ekibi
  • Nilüfer Ergin, Prof. Dr.
  • Ümit Şahin, Dr. / İklim Müzesi ÇG


Moderatör:

  • Kubilay Önal,Y. Mimar

Gazhane Çevre Gönüllüleri:

26 yıldır, bir düş için kentlilik bilinci ile mücadele veren yerelde yaşayan gönüllülerin oluşumudur. Kadıköy Hasanpaşa’daki 32 dönümlük alanda kurulu havagazı fabrikasının, endüstri mirasını koruma ve kamusal mekân oluşturarak yaşatma amacına uygun olarak yeniden işlevlendirilmesine yönelik çaba göstermiş; Gazhaneye emek vermiş, onun havasını solumuş mahalle sakinleriyle birlikte yürüttüğü bu katılımcı mücadeleyi, ortak kaygıları taşıyan akademisyenler ve sivil toplumun işbirliğiyle, idare ile müzakere ederek gerçekleştirmiştir.

Proje Ekibi:

‘Hasanpaşa Gazhanesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projeleri’ İTÜ Mimarlık Fakültesi’den bir grup öğretim üyesi tarafından hazırlanmış, 2001 yılında ilgili koruma kurulunun onayı alınmış ve 2014’te başlayan uygulama sürecinde de aynı ekip tarafından 5 aşamada güncellenen ve onaylanan projeler doğrultusunda yapım işleri tamamlanmıştır. Projenin genel yönetimi Gülsün Tanyeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Yıldız Salman ile yeni kullanım ve peyzaj projelerinde tasarım kararlarının geliştiricisi Deniz Aslan proje ekibinin asli üyeleridir.

Prof. Dr. Nilüfer Ergin:

İDGSA’nden 1984’de mezun oldu. Akademik yaşamına 1987’de Marmara Üniversitesi GSF Heykel Bölümü’nde başladı. 1994-1999 yılları arasında MSÜ’de görev yaptı. Yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası sergilere katıldı, açık alanda heykel uygulamaları gerçekleştirdi ve ödüller aldı. Sanat yapıtı ve kentsel mekân ilişkisi üzerine araştırmalarını derinleştiren ve birçok yarışmada da jüri üyeliği yapan Ergin, ayrıca 1997-1999 arasında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Dr. Ümit Şahin:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra halk sağlığı alanında doktora yapan Şahin, iklim değişikliği, çevre sağlığı, ekoloji ve enerji dönüşümü alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli uzman ve iklim çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmakta ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde iklim değişikliği ve çevre politikaları konularında ders vermektedir. İstanbul Kent Konseyi YK üyesi ve İklim Krizi ÇG Moderatörüdür.

Leave a Reply