Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz

Vakıf ve oda haberleri

Mimarlık Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar, gelişmeler ve Mimarlar Odası ile ilgili haberler

Etkinlikler

İSTANBUL’DA BİZANS’I ARAMAK


Osmanlı döneminde Bizans İstanbul'u egzotik Doğu'nun bir parçası olarak ayrı bir ilgi odağı olmuştu. Öte yandan ayni süreçte Avrupa'nın klasik mirası sayılan eski Bizans tarihi, Avrupa üniversitelerinde İlkçağ tarihinin...

ÜNİVERSİTELERİN YAPISAL SORUNLARI VE MİMARLIK EĞİTİMİ


YÖK, tek tipleşmeyi beraberinde getirirken, üniversiteleri de otoriter bir yapının parçası haline getirdi. Üniversitelerin yönetim kadrolarında liyakate dayalı seçimlerin yerine atama sisteminin alması, bugün en büyük sorunlardan biri olarak...