MİMARİ - KORUMA - PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Türkiye’de son yıllarda giderek gelişen mimari restorasyon alanında üretilen proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak amacıyla koruma alanında çalışan meslektaşlarımızın katılımı için çağrı yapılan 4. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyum’unda; yoğun ilgi gösterilen sunuş özet teslimleri 9 Haziran 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

Sunuş özetlerine dair değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, sonuçlar 14 Temmuz 2017 Cuma günü katılımcılara duyurulacaktır.

Özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların, mevzuat değişikliklerinin, ilke kararlarının, koruma kurulu kararlarının ve KUDEB uygulamalarının tartışılarak değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “4.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu” 22-23 Eylül 2017 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştirilecek.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

26 Nisan 2017 Sunuş ve poster çağrısının yapılması

09 Haziran 2017 Sunuş özetlerinin sekretaryaya teslimi

14 Temmuz 2017 Sonuçların katılımcılara duyurulması

08 Eylül 2017 Katılımcıların poster teslimi

22-23 Eylül 2017 Sempozyum

Buluşma ile ilgili ayrıntılı program ve katılım koşulları için tıklayınız.

http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&sub=detail&bid=95&mid=95&recid=1592