VAKFIMIZIN 23. KURUCULAR KURULU YAPILDI

 1. Kurucular Kurulu 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 11.00'da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi binasındaçoğunluk aranmaksızın 44 Kurucu Üyenin katılımıyla yapıldı. Süreleri dolan meslektaşlarımızın yerine yapılan seçimler sonucunda;
 • Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine;
 • Cüneyt Zeytinci (Mimarlar Odası'nı temsilen)
 • Müjdat Karaca (Mimarlar Odası'nı temsilen), oybirliği ile seçildiler.

 • Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine;
 • Sabri Konak (Mimarlar Odası'nı temsilen)
 • Nurdan Topoğraf (Mimarlar Odası'nı temsilen), oybirliği ile seçildiler.

 • MİV Enstitü Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine;
 • Güven Arif Sargın (Mimarlar Odası'nı temsilen)
 • Ömer Mutlu (Mimarlar Odası'nı temsilen), oybirliği ile seçildiler.

 • MİV Enstitü Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine;
 • Bülent Batuman (Mimarlar Odası'nı temsilen)
 • C. Arsal Arısal (Mimarlar Odası'nı temsilen), oybirliği ile seçildiler.