MİMARLIK VAKFI 22. KURUCULAR KURULU TOPLANTISI

Sayı: 2017/403
Konu: 22.Kurucular Kurulu Tarih: 21.06.2017 Değerli Kurucu Üyemiz,

Mimarlık Vakfı 22. Kurucular Kurulu toplantısı, 01 Temmuz 2017 Cumartesi, Saat 11.00’de, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Cd. No:31 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk gerektiren bu toplantıya yeterli katılımın sağlanamayacağı dikkate alınarak, toplantımız; 08 Temmuz 2017 Cumartesi Saat 11.00’de aynı adreste, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Vakfımızı daha ileri götürmek, sorunlara birlikte çözüm aramak için Sizden, Vakfımız için zaman ayırmanızı ve Kurucular Kurulu toplantımıza katılarak değerli fikirlerinizle, katkılarınızı bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla

Başkan

Yaşar Marulyalı