MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ; "GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN HİKAYELERİ"Nİ YAZMAYA DAVET EDİYOR...

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 02-29 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında Mimarlık kültürünün toplumla buluşması için mimarlık öğrencilerini mimarları ve kente dair fikir üretmek isteyen herkesi “geçmişin ve geleceğin hikayelerini” yazmaya davet ediyor.

Cumhuriyet dönemi eseri olarak dönemin ünlü mimarları tarafından tasarlanan ve Ankara’nın Başkentlik kimliği oluşturulurken, modern mimarlık eserlerinin ve Cumhuriyet’in çağdaş bakış açısının mekansal karşılıkları olan, aşağıda listesi verilen simge yapılar hukuksuz bir şekilde zorun gücüyle yıkılmıştır. Belleksizleştirmenin bir sonucu olan bu yıkımlara karşı, hafızaya sahip çıkmak yaklaşımıyla mekansal hikayeler oluşturma çağrısı yapılmaktadır. Bu çağrı ile listede yer alan yapılardan birini seçerek, bu mekana dair anı değeri taşıyan bir nesne üzerinden, katılımcıların 200-500 kelime sayısı aralığında bir hikaye kurgulamaları beklenmektedir.

Bu hikâyelerle amaçlanan, mimarlık kültürünün toplumun tüm kesimlerinin ortak değeri olduğunu, Başkent Ankara’daki bellek yıkımlarına karşı, yıkılan yapıların hafızadaki yeri, anılardaki yeri ve değerini bir kez daha hatırlatarak bilince çıkartmaktır. Yıllara, Cumhuriyet’in kuruluşuna ve gelişime tanıklık etmiş, içerisinde binlerce hikâye ve anı biriktirmiş, yapıların farklı hikâyelerini ortaya koymak ve hafızalarımızı tazelemektir. Bu hikayelerin enerjisi ile bugün tehdit altında olan Cumhuriyet dönemi eserlerinin anlam değerine, varlığına ve temsiliyetine ilişkin yaşamsal ipuçlarının yakalanması, ideolojinin mekanını üretirken tahripkar olan anlayışa karşı yeni varoluş ve hafıza yöntemleri üretmek için yol açıcı olacaktır.

KOŞULLAR: 1) Mimarlık öğrencileri/Mimarlar/Diğer Disiplinler/Kentliler, mekansal hikayelere katılımcı olabilirler

2) Yazı dili Türkçedir. Gönderilen hikayeler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.

3) Her katılımcı en çok iki hikaye ile katılabilir.

4) Birden fazla katılımcı tek bir hikayeyi ortaklaşa yazarak katılabilir.

5) Gönderilecek hikayeler 200-500 kelime aralığında olmalı, seçilen nesnenin görseli ve isteğe bağlı olarak seçilen yapının görseli ile birlikte bilgisayar ortamında hazırlanıp 50x70cm boyutunda fotoblok halinde basılı ve dijital halinin cd içerisinde son teslim tarihine kadar Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

6) Teslim edilen mekansal hikayelerin yayınlanmaya ve sergilenmeye değer bulunanların yayın hakkı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ait olup, katılımcıların mekansal hikaye sunumları 21 Ekim 2017 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesinde kamuya açık sunumları yapılacaktır.

TAKVİM: Teslim tarihi ve saati : 19 Ekim 2017 saat 17.00

Sergilenmeye ve yayınlanmaya değer bulunanların açıklanması : 20 Ekim 2017

MEKAN HİKAYELERİ İÇİN SEÇİLECEK YAPI LİSTESİ:

1) Kızılay Binası

2) Maltepe Havagazı Fabrikası

3) EGO Hangarları

4) Su Süzgeci

5) Etibank

6) İller Bankası

7) Kumrular İkamet Sitesi

8) Marmara Köşkü

9) Baraj Gazinosu

10) Danıştay Binası

11) TBMM Halkla İlişkiler Binası

GELECEĞİN HİKÂYELERİ:

Endüstri 4.0, Mimarlık 4.0 ve…

Endüstri 4.0 olarak nitelendirilen IV. Sanayi Devrimi ile yapay zekanın her alanda hakim olacağı bir teknolojik gelişme sürecinde ,bir çok mesleğin ve iş alanlarının ortadan kalkacağı, kentsel planlama mimarlık ile birlikte gündelik yaşamın da farklılaşacağı bir süreçte, Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Endüstri 4.0 ile birlikte mimari tasarım süreçleri, yapı üretim süreçleri, kentsel planlama ve gündelik hayat içerisindeki yapay zekanın varlığı ile geleceği tartışmaya ve geleceğin hikayelerini yazmaya, hayal kurmaya, geleceğe yön vermeye çağırıyoruz. Bu çağrı ile mimarlık, kent alanı ve diğer ilgili tüm disiplinleri kentsel yaşam ve mimarlığın geleceğine dair hikâyeler yazmaya, tartıştırmaya geleceğin bir parçası olma sorumluluğunu hissedenlerin 200 ila 500 kelime arasında yazılması beklenen “Geleceğin Hikayeleri” bilgisayar ortamında hazırlanıp 50x70cm boyutunda fotoblok halinde basılı ve dijital halinin cd içerisinde 19 Ekim 2017 tarihinde saat 17.00 ye kadar Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Yazılan gelecek hikayeleri tartışma ortamının çoğaltılması yaklaşımıyla, hem sergilenecek hem de 21 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek “Fikir Tartışmaları” etkinliği kapsamında serbest kürsüden sunulacak ve sırasıyla tartışmaya açılacaktır.

Saygılarımızla,

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

Adres : Konur Sk. 4/3 06650 Kızılay - ANKARA Telefon: 0.312.417 86 65 Faks : 0.312.417 18 04

info@mimarlarodasiankara.org - www.mimarlarodasiankara.org