MİV 22. KURUCULAR KURULU TOPLANTISI

MİV 22. KURUCULAR KURULU TOPLANTISI;

Mimarlık Vakfı’nın 22. Genel (Kurucular) Kurulu 8 Temmuz 2017 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Salonu’nda yapıldı.

Divan Başkanlığı için Cengiz Bektaş, yazmanlığa Hatice Karakaya ile Betül Gemalmaz Dikici’nin seçiminden sonra; 19. 20., 21. Dönemlerde Mimarlık Vakfı Başkanlığını yürüten Yaşar Marulyalı, açış konuşması ile başkanlık yaptığı 12 yıl boyunca yapılan ve kitapcık haline getirilen çalışmalar konusunda bilgi verdi. Mimarlık Müzesi, Ali Saim Ülgen Arşivi ile İstanbul’un kimliğini bozan yapılara karşı mücadele kapsamında 12 yılda yürütülen çalışmaları anlatarak bundan sonra da Vakıf’a desteğinin süreceğini ifade etti.
Kurula sunulan Çalışma Raporu çerçevesinde; Eylül 2017’den hayata çeçecek MİV-Enstitü ile bağlantılı olarak disiplinlerarası bir alan olarak “eleştirel perspektifle mimarlık ve toplum ilişkisinin irdelenmesi” hedeflenen MİVAkademi girişimi ile ilgili süreç, Düzenlenen konferanslar ve söyleşiler, Bu yıl Oda şubeleriyle birlikte yurt düzeyinde “Dünya Mimarlık Günü” etkinliği olarak (EylülEkim 2017) yapılacak, mimarların mimarlık dışında ürettiği sanat ürünleri (resim, heykel, fotoğraf, grafik, seranim, tekstil tasarım, yazın, müzik, sinema, dans, tiyatro…) ile katılacakları 2. Sergi (Sanat Fuarı) hazırlıkları, 1923-2023 yıllarını kapsayan, ülkemizdeki mimarlık geçmişini toplumsal - kentsel “dönüşüm” bağlamında araştıran ve Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne ortak bir çalışma projesi olarak önerilen “100 Yıl - 100 Yapı, 100 Mimar” Araştırma çalışması, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi’nin çalışmalarının geliştirilmesi konusu, Eğitim ve Burs Fonu, Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı, ICOMOS Türkiye, Europa Nostra (Bizim Avrupa Kurucusu) üyesi ve SEWC (Structural Engineering Worldwide Congres) Türkiye temsilcisi olan vakfımızın, SEWC19 kapsamında 2019 yılında ülkemiz (vakfımız) ev sahipliğinde yapılacak olan mimarlık ve mühendislik alanlarında farklı disiplinlerden bilim insanlarının yer alacağı kongre vb.
Konularında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler ve önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, kurucuların yapacağı katkılar görüşüldü. Her alanda Mimarlar Odası örgütünün önemi vurgulandı.
Daha sonra Mimarlar Odasını temsilen Vakıf ve Enstitü Yönetim Kurulu’nda yer alan üyelerin dışında 23. Dönem görev yapacak YK üyelerinin seçimine geçildi. Yeni katılanlarla birlikte yönetim organları aşağıdaki gibi oluştu:

Yönetim Kurulu (Asıl)

 1. Mehmet Nejat Yavaşoğulları (Başkan)

 2. Ali Rüzgar

 3. Haydar Ali Ulusoy

 4. Lale Çiğdem Tacal

 5. Mehmet Osman Aydın (MO)

 6. Mustafa Fazlıoğlu

 7. Ömer Mutlu (MO)
  *

Enstitü Yönetim Kurulu (Asıl)

 1. Mehmet Nejat Yavaşoğulları (Başkan)

 2. Feride Önal

 3. Gülay Uyan Melen

 4. İrem Küreğibüyük

 5. Kubilay Önal (MO)

 6. Metin Karadağ (MO)

 7. Serpil Muallaoğlu
  *

Yönetim Kurulu (Yedek)

 1. Bahattin Alpaslan

 2. Erdal Sarıgöl (MO)

 3. Hatice Karakaya

 4. İsmail Pırnar (MO)

 5. Nazir Korkmaz

 6. Nurdan Topoğraf

 7. Rafael Avidor

*

Enstitü Yönetim Kurulu (Yedek)

 1. Ali Tuncay Gürpınarlı

 2. Ayça Yazıcı

 3. Deniz Öztürk

 4. Hasan Cevat Özdil

 5. Özgür Yıldız

 6. Sabri Konak (MO)

 7. Zeliha Deniz Tekgüvercin (MO)

*

Not: Başkan ayrıca belirlendiği için Başkan dışında Vakıf ve Enstitü YK görev dağılımı henüz yapılmadığı için isimler alfabetik sıralanmıştır.