PRAKSİS OLARAK MİMARLIK; GÜNCEL MANİFESTOLAR VE UYGULAMALAR 

PROGRAM

14:00 AÇILIŞ Ali Rüzgar, Mimarlık Vakfı Sekreteri
Tezcan Candan Karakuş, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı

14:10-15:20 PANEL Kolaylaştırıcı Kubilay Önal, Mimarlık Vakfı Enstitüsü YK Üyesi
Konuşmacılar Bülent Batuman, Doç. Dr., / Bilkent Üniversitesi
Gül Köksal, Doç. Dr., / Kocaeli Dayanışma Akademisi-Kampussüzler Ders Ortaklığı
Güven Arif Sargın, Prof. Dr., /ODTÜ

15:40-17:00 FORUM Kolaylaştırıcı Bülent Batuman, Doç. Dr., / Bilkent Üniversitesi

Mimarlık-kent-toplum bağlamını daha geniş bakış ve uzun solukla ele alabilecek resmi yapılanmalardan bağımsız bir bilgi üretimi ve tartışma ortamı oluşturmayı; formel/informel eğitim ve araştırma ağırlıklı çalışmalarla bir düşünce okulu olmayı hedefleyenMimarlık Vakfı Akademisi(MİV-AKADEMİ) oluşum süreci içindeyiz.

Mimarlık mesleğinin sorgulanması bağlamında gerçekleştirdiğimiz panel/forumlar dizisinin ilki 9 Nisan’da İstanbul’da yapıldı. Bu kez aynı içerikle Ankara’da tartışmamızı sürdürüyoruz. Dünyada “güncel mimarlık pratiğinin eleştirisine dayalı alternatif yaklaşımları, manifestoları ve uygulamaları” ele alacağımız bu toplantının daha sonraki atölye, seminer ve araştırmalara öncülük yapması umuduyla herkesi Panel/Forumumuza bekliyoruz.

MİMARLIK VAKFI
TOPLUM YARARINA MİMARLIK İÇİN

Katılım önkayıt gerektirmemektedir.

7 Mayıs Pazar günü Sayın Doç.Dr. Gül Köksal, Doç. Dr. Bülent Batuman, Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Tezcan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube başkanı Candan Karakuş, Mimarlık Vakfı Sekreteri Ali Rüzgar Ve Mimarlık Vakfı Enstitü Yönetim Kurulu üyesi Kubilay Önal ile birlikte yaklaşık 100 kişinin konuşma ve tartışmalara katılımıyla 'Praksis Olarak Mimarlık; GÜNCEL MANİFESTOLAR ve UYGULAMALAR Panel- Forumu 2'yi gerçekleştirdik. Gösterilen yoğun ilgi, fikir ve katılım için teşekkür ediyoruz.