POLİTİKA, YARIŞMA VE MİMARLIK

Mimarlık Vakfı’nın 2021 Yılı Mekan Sanat Kültür Söyleşilerinin ilkinde; akademik ve mesleki çalışmalarıyla mimarlığı toplumsal bağlamda dert edinen dört meslektaşımızla bir arada olacağız. Başta Taksim Yarışması olmak üzere dört-beş aydır mesleki ve toplumsal anlamda ciddi gündem oluşturan İBB tarafından kamusal alanlara yönelik açılan mimarlık yarışmaları konumuz.

Yarışma fakiri ülkemizde pandemi öncesinde ilgi uyandıran ve desteklenen; ancak olağanüstü koşullar içinde yeterli ön değerlendirme yapılamadığı anlaşılan bu yarışmaların sonuçları ve süreçleri birçok yönüyle tartışıldı bu sürede. Kent, mimarlık, yarışmalar ve yerel yönetimlerin politika bağlamında sorunları yeniden masaya yatırıldı. Bu anlamda mimarlar, sanatçılar, ilgili toplum örgütleri, sendikalar ve Mimarlar Odası’nın yaptığı eleştirilerin daha sonra düzenlenecek yarışmalarda bir karşılık bulacağını umuyoruz.

Bu umuda dair düzenlediğimiz söyleşimizin temel başlıkları şunlar:

• Temel Kavramlar: Demokrasi, Ortak Hukuk, Katılım Mekanı Olarak Kamusal Alan, Açık Alan ve Meydan… • Bir Kenti Tasarlamak: İBB’nin Düzenlediği Yarışmalar Bağlamında Demokrasi, Katılım ve Mimarlık Yarışmaları… • Bu Sürecin Öğrettikleri: Kamu Yönetimi, Toplumsal Örgütlenmeler, Mimarlık Meslek Örgütleri Açısından Sorumluluklar ve Geleceğe İlişkin Öneriler…