PANDEMİ'DEN ÖĞRENDİKLERİMİZ ETİK, MİMARLIK, GELECEK

Mekan, Sanat, Kültür Söyleşilerinde bu hafta, Covid-19 pandemisinin mimarlık mesleği ve tasarım pratiğine etkisi ile birlikte olası pandemi sonrası geleceğe dönük öngörülere odaklanması amaçlanıyor.

Farklı konular ve tasarım pratikleri üzerinde çalışan konuşmacılarımızın, görüş ve örneklerini içeren sunumları üzerinden tartışılacak.

Sunumlarda ortaya çıkabilecek alt temalar:

  • Geleceğe dönük tasarım ve etik ilişkileri,

  • Kırsal/Kent ikiliğini kıran kırsala farklı bir mekan üretimi olarak yeni bir bakış ve olasılıklar,

  • Kent/Mimarlık meslegine dair farklı dönüşümler,

  • Mimarlık bilgisinin panemi ile birlikte dönüşümü ve öngörüler.