DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLAR SORUNU

Mimarlık Vakfı’nın 2021 yılı “Mekân Sanat Kültür Söyleşileri”nin ikincisinde bu kez; Mimarlar Odası yönetimlerinde görev almış meslektaşlarımızla bir arada olacağız. Konuklarımız, 1960’lı yılların sonunda Oda çalışmalarının başlıca konularından biri olan ve sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Özel Yüksek Okullara karşı verilen mücadelenin ve sonrasının canlı tanıkları.

O günlerde yaşananları hatırlayıp, 1980 darbesi sonrası gündeme yeniden gelen eğitimde ticarileşme ve niteliksizleşmeyi konuşacak ve elimizden geldiğince geleceğe ışık tutmaya çalışacağız.